Prodotti

 Bardahl XTR C60 RACING 39.67 5W50

XTR C60 RACING 39.67 5W50

Prezzo consigliato € 43.99

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTR C60 RACING 39.67 10W60

XTR C60 RACING 39.67 10W60

Prezzo consigliato € 43.99

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTR C60 RACING 39.67 20W60

XTR C60 RACING 39.67 20W60

Prezzo consigliato € 43.99

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TECHNOS XFS AV508 0W20

TECHNOS XFS AV508 0W20

Prezzo consigliato € 30.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TECHNOS XFS PC2312 0W30

TECHNOS XFS PC2312 0W30

Prezzo consigliato € 29.60

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TECHNOS XFS AV504 0W30

TECHNOS XFS AV504 0W30

Prezzo consigliato € 29.60

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TECHNOS XFS AV504 5W30

TECHNOS XFS AV504 5W30

Prezzo consigliato € 26.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TECHNOS XFS M2971 0W20

TECHNOS XFS M2971 0W20

Prezzo consigliato € 25.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TECHNOS XFS F950A 0W30

TECHNOS XFS F950A 0W30

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TECHNOS XFS V2AE 0W20

TECHNOS XFS V2AE 0W20

Prezzo consigliato € 22.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TECHNOS XFS C3 5W40

TECHNOS XFS C3 5W40

Prezzo consigliato € 22.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TECHNOS XFS C2 C3 5W30

TECHNOS XFS C2 C3 5W30

Prezzo consigliato € 22.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 0W40

XTC C60 0W40

Prezzo consigliato € 23.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 5W40

XTC C60 5W40

Prezzo consigliato € 19.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 10W40

XTC C60 10W40

Prezzo consigliato € 17.95

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 15W50

XTC C60 15W50

Prezzo consigliato € 17.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 20W50

XTC C60 20W50

Prezzo consigliato € 17.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTA 5W40 C3

XTA 5W40 C3

Prezzo consigliato € 17.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTA 5W40

XTA 5W40

Prezzo consigliato € 17.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTA 5W30 A3/B4

XTA 5W30 A3/B4

Prezzo consigliato € 16.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTA 5W30 C4

XTA 5W30 C4

Prezzo consigliato € 16.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTA 5W30 C3

XTA 5W30 C3

Prezzo consigliato € 16.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTA 5W30 F.E. C2

XTA 5W30 F.E. C2

Prezzo consigliato € 16.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTA 10W40

XTA 10W40

Prezzo consigliato € 15.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT 5W30 AV504

XT 5W30 AV504

Prezzo consigliato € 18.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT 5W40 C3

XT 5W40 C3

Prezzo consigliato € 14.80

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT 5W40 A3-B4

XT 5W40 A3-B4

Prezzo consigliato € 12.99

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT 10W40 A3-B4

XT 10W40 A3-B4

Prezzo consigliato € 12.55

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT 5W30 C2-C3

XT 5W30 C2-C3

Prezzo consigliato € 15.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR OIL 4005 LS 75W140

GEAR OIL 4005 LS 75W140

Prezzo consigliato € 55.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR OIL 4005 SYNT 75W90

GEAR OIL 4005 SYNT 75W90

Prezzo consigliato € 43.99

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D SYNTHETIC OIL 75W90

T & D SYNTHETIC OIL 75W90

Prezzo consigliato € 26.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D 80W90

T & D 80W90

Prezzo consigliato € 18.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D OIL 85W140

T & D OIL 85W140

Prezzo consigliato € 19.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D 80W90 LS

T & D 80W90 LS

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl DCTF SPEED MULTIVEHICLE

DCTF SPEED MULTIVEHICLE

Prezzo consigliato € 27.99

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CVTF SPEED MULTIVEHICLE

CVTF SPEED MULTIVEHICLE

Prezzo consigliato € 23.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ATF X-SPEED UNIVERSAL

ATF X-SPEED UNIVERSAL

Prezzo consigliato € 22.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ATF D-III H PLUS

ATF D-III H PLUS

Prezzo consigliato € 20.75

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ATF SPEED D-III G

ATF SPEED D-III G

Prezzo consigliato € 17.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl MTF 75W90

MTF 75W90

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl MTF 75W80

MTF 75W80

Prezzo consigliato € 20.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ANTI-WEAR TREATMENT

ANTI-WEAR TREATMENT

Prezzo consigliato € 47.80

VEDI PRODOTTO
 Bardahl NO SMOKE

NO SMOKE

Prezzo consigliato € 24.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl B2 OIL TREATMENT

B2 OIL TREATMENT

Prezzo consigliato € 20.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T. & D. ADDITIVE

T. & D. ADDITIVE

Prezzo consigliato € 18.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ENGINE STOP LEAK

ENGINE STOP LEAK

Prezzo consigliato € 23.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYDRAULIC VALVE LIFTERS

HYDRAULIC VALVE LIFTERS

Prezzo consigliato € 27.99

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TRASMISSION STOP LEAK

TRASMISSION STOP LEAK

Prezzo consigliato € 31.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ENGINE TUNE UP & FLUSH

ENGINE TUNE UP & FLUSH

Prezzo consigliato € 23.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BSF OB

BSF OB

Prezzo consigliato € 232.65

VEDI PRODOTTO
 Bardahl DIESEL INJECTOR CLEANER

DIESEL INJECTOR CLEANER

Prezzo consigliato € 31.55

VEDI PRODOTTO
 Bardahl WATER REMOVER

WATER REMOVER

Prezzo consigliato € 15.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TOP DIESEL

TOP DIESEL

Prezzo consigliato € 29.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TOP DIESEL

TOP DIESEL

Prezzo consigliato € 9.95

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HOT FUEL

HOT FUEL

Prezzo consigliato € 26.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HOT FUEL

HOT FUEL

Prezzo consigliato € 9.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl STABILIZZANTE CARBURANTI

STABILIZZANTE CARBURANTI

Prezzo consigliato € 8.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl DPF CLEANER

DPF CLEANER

Prezzo consigliato € 16.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl FUEL INJECTOR CLEANER

FUEL INJECTOR CLEANER

Prezzo consigliato € 22.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl OCTANE BOOSTER

OCTANE BOOSTER

Prezzo consigliato € 17.60

VEDI PRODOTTO
 Bardahl INSTEAD OF LEAD

INSTEAD OF LEAD

Prezzo consigliato € 23.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TOP BENZINA

TOP BENZINA

Prezzo consigliato € 10.75

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COOLING SYSTEM STOP LEAK

COOLING SYSTEM STOP LEAK

Prezzo consigliato € 13.55

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COOLING SYSTEM FAST FLUSH

COOLING SYSTEM FAST FLUSH

Prezzo consigliato € 15.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl FUEL SYSTEM CLEANER

FUEL SYSTEM CLEANER

Prezzo consigliato € 18.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl EGR VALVE CLEANER

EGR VALVE CLEANER

Prezzo consigliato € 27.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ELECTRICAL CONTACT CLEANER

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BRAKE AND PARTS CLEANER

BRAKE AND PARTS CLEANER

Prezzo consigliato € 9.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SPEEDY GASKET

SPEEDY GASKET

Prezzo consigliato € 37.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G.

M.P.G.

Prezzo consigliato € 9.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl K 9

K 9

Prezzo consigliato € 8.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl DEGRAISSANT SPRAY

DEGRAISSANT SPRAY

Prezzo consigliato € 18.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl B.R.O. PENETRATING OIL

B.R.O. PENETRATING OIL

Prezzo consigliato € 22.55

VEDI PRODOTTO
 Bardahl RACING BRAKE FLUID DOT 4

RACING BRAKE FLUID DOT 4

Prezzo consigliato € 39.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl FULLY SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 5.1

FULLY SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 5.1

Prezzo consigliato € 30.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 4

SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 4

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ANTIFREEZE HOA TECH CONCENTRATE

ANTIFREEZE HOA TECH CONCENTRATE

Prezzo consigliato € 11.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ANTIFREEZE OA TECH CONCENTRATE

ANTIFREEZE OA TECH CONCENTRATE

Prezzo consigliato € 11.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ANTIFREEZE OA TECH PLUS CONCENTRATE

ANTIFREEZE OA TECH PLUS CONCENTRATE

Prezzo consigliato € 11.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ANTIFREEZE SI-OA TECH CONCENTRATE

ANTIFREEZE SI-OA TECH CONCENTRATE

Prezzo consigliato € 12.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl PERMANENT HOA TECH READY TO USE

PERMANENT HOA TECH READY TO USE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl PERMANENT OA TECH READY TO USE

PERMANENT OA TECH READY TO USE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LIQUIDO LAVAVETRI CONCENTRATO

LIQUIDO LAVAVETRI CONCENTRATO

Prezzo consigliato € 3.65

VEDI PRODOTTO
 Bardahl RIPARA E RIPARTI

RIPARA E RIPARTI

Prezzo consigliato € 16.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HAND CLEANER

HAND CLEANER

Prezzo consigliato € 36.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT4-R C60 RACING 39.67 0W-30

XT4-R C60 RACING 39.67 0W-30

Prezzo consigliato € 41.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT4-R C60 RACING 39.67 5W-40

XT4-R C60 RACING 39.67 5W-40

Prezzo consigliato € 41.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT4-R C60 RACING 39.67 10W-60

XT4-R C60 RACING 39.67 10W-60

Prezzo consigliato € 41.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT4-S C60 5W-30

XT4-S C60 5W-30

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT4-S C60 5W-40

XT4-S C60 5W-40

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT4-S C60 10W-40

XT4-S C60 10W-40

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT4-S C60 10W-50

XT4-S C60 10W-50

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XT4-S C60 10W-60

XT4-S C60 10W-60

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 5W-40

XTC C60 5W-40

Prezzo consigliato € 18.40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 10W-30

XTC C60 10W-30

Prezzo consigliato € 18.40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 10W-40

XTC C60 10W-40

Prezzo consigliato € 18.40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 10W-50

XTC C60 10W-50

Prezzo consigliato € 18.40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 15W-50

XTC C60 15W-50

Prezzo consigliato € 18.40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 OFF-ROAD 10W-40

XTC C60 OFF-ROAD 10W-40

Prezzo consigliato € 18.40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 OFF-ROAD 10W-50

XTC C60 OFF-ROAD 10W-50

Prezzo consigliato € 18.40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTC C60 SCOOTER 5W-40

XTC C60 SCOOTER 5W-40

Prezzo consigliato € 18.40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTM POLAR PLUS 10W-40

XTM POLAR PLUS 10W-40

Prezzo consigliato € 14.75

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTM POLAR PLUS 15W-50

XTM POLAR PLUS 15W-50

Prezzo consigliato € 14.75

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTM POLAR PLUS 20W-50

XTM POLAR PLUS 20W-50

Prezzo consigliato € 14.75

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTM POLAR PLUS SCOOTER 5W-40

XTM POLAR PLUS SCOOTER 5W-40

Prezzo consigliato € 14.75

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTM POLAR PLUS SCOOTER 10W-30

XTM POLAR PLUS SCOOTER 10W-30

Prezzo consigliato € 14.75

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTM POLAR PLUS SCOOTER 10W-40

XTM POLAR PLUS SCOOTER 10W-40

Prezzo consigliato € 14.75

VEDI PRODOTTO
 Bardahl KXT RACING

KXT RACING

Prezzo consigliato € 39.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl KXT KART

KXT KART

Prezzo consigliato € 39.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl KXT OFF ROAD

KXT OFF ROAD

Prezzo consigliato € 28.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl KTS COMPETITION

KTS COMPETITION

Prezzo consigliato € 23.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl KGR INJECTION

KGR INJECTION

Prezzo consigliato € 19.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SCOOTER INJECTION

SCOOTER INJECTION

Prezzo consigliato € 15.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl VBA SYNT

VBA SYNT

Prezzo consigliato € 13.55

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR BOX 10W-30

GEAR BOX 10W-30

Prezzo consigliato € 14.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR BOX 10W-40

GEAR BOX 10W-40

Prezzo consigliato € 14.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TRANSMISSION OIL

TRANSMISSION OIL

Prezzo consigliato € 11.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl OCTANE BOOSTER

OCTANE BOOSTER

Prezzo consigliato € 12.20

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BRAKE FLUID DOT 4

BRAKE FLUID DOT 4

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BRAKE FLUID SP. RACING DOT 5

BRAKE FLUID SP. RACING DOT 5

Prezzo consigliato € 30.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTF S/10

XTF S/10

Prezzo consigliato € 12.20

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTF S/20

XTF S/20

Prezzo consigliato € 12.20

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTF S/5

XTF S/5

Prezzo consigliato € 12.20

VEDI PRODOTTO
 Bardahl XTF S/15

XTF S/15

Prezzo consigliato € 12.20

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COOLANT HOA TECH

COOLANT HOA TECH

Prezzo consigliato € 8.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COOLANT OA TECH

COOLANT OA TECH

Prezzo consigliato € 8.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl AIR FILTER SPEC. OIL

AIR FILTER SPEC. OIL

Prezzo consigliato € 17.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl FOAMY CHAIN LUBE

FOAMY CHAIN LUBE

Prezzo consigliato € 11.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HIGH SPEED CHAIN

HIGH SPEED CHAIN

Prezzo consigliato € 13.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl K 9

K 9

Prezzo consigliato € 8.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G.

M.P.G.

Prezzo consigliato € 9.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SPEEDY GASKET

SPEEDY GASKET

Prezzo consigliato € 37.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl FUEL SYSTEM CLEANER

FUEL SYSTEM CLEANER

Prezzo consigliato € 18.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BRAKE AND PARTS CLEANER

BRAKE AND PARTS CLEANER

Prezzo consigliato € 9.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl RIPARA E RIPARTI

RIPARA E RIPARTI

Prezzo consigliato € 16.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HAND CLEANER

HAND CLEANER

Prezzo consigliato € 36.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GREEN POWER FOUR C60 10W30

GREEN POWER FOUR C60 10W30

Prezzo consigliato € 16.20

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GREEN POWER FOUR C60 10W40

GREEN POWER FOUR C60 10W40

Prezzo consigliato € 16.20

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GREEN POWER FOUR C60 25W40

GREEN POWER FOUR C60 25W40

Prezzo consigliato € 14.80

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GREEN POWER FOUR 10W40

GREEN POWER FOUR 10W40

Prezzo consigliato € 12.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl INBOARD 4T 10W40

INBOARD 4T 10W40

Prezzo consigliato € 53.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl INBOARD 4T 15W40

INBOARD 4T 15W40

Prezzo consigliato € 49.40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl INBOARD 4T MSAPS 15W40

INBOARD 4T MSAPS 15W40

Prezzo consigliato € 55.80

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GREEN POWER

GREEN POWER

Prezzo consigliato € 18.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl DIRECT INJECTION

DIRECT INJECTION

VEDI PRODOTTO
 Bardahl OUTBOARD GREASE

OUTBOARD GREASE

Prezzo consigliato € 13.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl OUTBOARD GEAR OIL

OUTBOARD GEAR OIL

Prezzo consigliato € 10.55

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D 80W90

T & D 80W90

Prezzo consigliato € 18.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D SYNTHETIC OIL 75W90

T & D SYNTHETIC OIL 75W90

Prezzo consigliato € 26.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR OIL SYNT HP

GEAR OIL SYNT HP

Prezzo consigliato € 22.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl MPG PLUS E.P.

MPG PLUS E.P.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl WHITE GREASE (NLGI2)

WHITE GREASE (NLGI2)

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ATF Speed DIII

ATF Speed DIII

Prezzo consigliato € 15.80

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYDR. SAE 15/ISO 46

HYDR. SAE 15/ISO 46

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BARDAHL 2 OIL TREATMENT

BARDAHL 2 OIL TREATMENT

Prezzo consigliato € 20.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ENGINE TUNE UP

ENGINE TUNE UP

Prezzo consigliato € 23.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ENGINE STOP LEAK

ENGINE STOP LEAK

Prezzo consigliato € 23.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T&D ADDITIVE

T&D ADDITIVE

Prezzo consigliato € 18.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl NO SMOKE

NO SMOKE

Prezzo consigliato € 24.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TOP BENZINA

TOP BENZINA

Prezzo consigliato € 10.75

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TOP DIESEL

TOP DIESEL

Prezzo consigliato € 9.95

VEDI PRODOTTO
 Bardahl WATER REMOVER

WATER REMOVER

Prezzo consigliato € 15.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl DIESEL INJECTOR CLEANER

DIESEL INJECTOR CLEANER

Prezzo consigliato € 31.55

VEDI PRODOTTO
 Bardahl STABILIZZANTE CARBURANTI

STABILIZZANTE CARBURANTI

Prezzo consigliato € 8.15

VEDI PRODOTTO
 Bardahl INSTEAD OF LEAD

INSTEAD OF LEAD

Prezzo consigliato € 23.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl FUEL INJECTOR CLEANER

FUEL INJECTOR CLEANER

Prezzo consigliato € 22.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COOLANT HOA TECH

COOLANT HOA TECH

Prezzo consigliato € 8.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COOLANT OA TECH

COOLANT OA TECH

Prezzo consigliato € 8.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ANTIFREEZE HOA TECH CONCENTRATE

ANTIFREEZE HOA TECH CONCENTRATE

Prezzo consigliato € 11.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl PERMANENT HOA TECH - READY TO USE

PERMANENT HOA TECH - READY TO USE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl PERMANENT OA TECH - READY TO USE

PERMANENT OA TECH - READY TO USE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SILICON LUBRICANT

SILICON LUBRICANT

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CHROMIUM NICKEL-PASTE

CHROMIUM NICKEL-PASTE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T-TECH (SAE 30)

T-TECH (SAE 30)

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ELECTRICAL CONTACT CLEANER

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl FUEL SYSTEM CLEANER

FUEL SYSTEM CLEANER

Prezzo consigliato € 18.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SPEEDY GASKET

SPEEDY GASKET

Prezzo consigliato € 37.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BRAKE & PARTS CLEANER

BRAKE & PARTS CLEANER

Prezzo consigliato € 9.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl K 9

K 9

Prezzo consigliato € 8.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl B.R.O. PENETRATING OIL

B.R.O. PENETRATING OIL

Prezzo consigliato € 22.55

VEDI PRODOTTO
 Bardahl DEGRAISSANT SPRAY

DEGRAISSANT SPRAY

Prezzo consigliato € 18.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TORBA ELCOSORB

TORBA ELCOSORB

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HAND CLEANER

HAND CLEANER

Prezzo consigliato € 36.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BM 6 15W40

BM 6 15W40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BM 7 HIGH PROTECTION 15W40

BM 7 HIGH PROTECTION 15W40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LDI TRUCK C60 10W-40

LDI TRUCK C60 10W-40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LDI TRUCK LOW SAPS 10W40

LDI TRUCK LOW SAPS 10W40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TURBO DIESEL MOTOR OIL

TURBO DIESEL MOTOR OIL

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TURBO DIESEL C60

TURBO DIESEL C60

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TURBO DIESEL MID SAPS

TURBO DIESEL MID SAPS

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G. PLUS E.P. 0

M.P.G. PLUS E.P. 0

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G. 1 PLUS E.P.

M.P.G. 1 PLUS E.P.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G. 2

M.P.G. 2

VEDI PRODOTTO
 Bardahl VISCO GREASE

VISCO GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SPECIAL GREASE

SPECIAL GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYD HYDRAULIC OIL L.A.

HYD HYDRAULIC OIL L.A.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYDRAULIC OIL POLAR PLUS

HYDRAULIC OIL POLAR PLUS

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYD HYDRAULIC OIL L.A. ISO68

HYD HYDRAULIC OIL L.A. ISO68

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BARDAHL MK 1 PLUS

BARDAHL MK 1 PLUS

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T-MULTITECH (UTTO SAE 10W-30)

T-MULTITECH (UTTO SAE 10W-30)

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T-TECH (SAE 30)

T-TECH (SAE 30)

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BARDAHL MK 1 PLUS

BARDAHL MK 1 PLUS

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D 80W90 LS

T & D 80W90 LS

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D 80W90

T & D 80W90

Prezzo consigliato € 18.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T-MULTITECH (UTTO SAE 10W-30)

T-MULTITECH (UTTO SAE 10W-30)

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T-TECH (SAE 30)

T-TECH (SAE 30)

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BM 7 HIGH PROTECTION 15W40

BM 7 HIGH PROTECTION 15W40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LDI TRUCK C60 10W-40

LDI TRUCK C60 10W-40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LDI TRUCK LOW SAPS 10W40

LDI TRUCK LOW SAPS 10W40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TURBO DIESEL MOTOR OIL

TURBO DIESEL MOTOR OIL

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TURBO DIESEL C60

TURBO DIESEL C60

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TURBO DIESEL MID SAPS

TURBO DIESEL MID SAPS

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HTX SYNTH GREASE

HTX SYNTH GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SYNTHETIC GREASE POLY S2

SYNTHETIC GREASE POLY S2

VEDI PRODOTTO
 Bardahl WHITE GREASE

WHITE GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYD HYDRAULIC OIL L.A.

HYD HYDRAULIC OIL L.A.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYDRAULIC OIL POLAR PLUS

HYDRAULIC OIL POLAR PLUS

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYD HYDRAULIC OIL L.A. ISO68

HYD HYDRAULIC OIL L.A. ISO68

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BM GEO MA 40

BM GEO MA 40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR TECH ISO 150

GEAR TECH ISO 150

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR TECH C60

GEAR TECH C60

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR TECH ISO 220

GEAR TECH ISO 220

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR TECH C60

GEAR TECH C60

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR TECH ISO 320

GEAR TECH ISO 320

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR TECH C60

GEAR TECH C60

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COMPRESSOR SYNTHETIC OIL ISO 46

COMPRESSOR SYNTHETIC OIL ISO 46

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COMPRESSOR SYNTHETIC OIL ISO 68

COMPRESSOR SYNTHETIC OIL ISO 68

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COMPRESSOR OIL ISO 46

COMPRESSOR OIL ISO 46

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COMPRESSOR OIL ISO 68

COMPRESSOR OIL ISO 68

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SULF SPECIAL GREASE

SULF SPECIAL GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl WHITE GREASE

WHITE GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HTX SYNTH GREASE

HTX SYNTH GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LOW TEMPERATURE GREASE

LOW TEMPERATURE GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G. PLUS E.P. 0

M.P.G. PLUS E.P. 0

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G. 1 PLUS E.P.

M.P.G. 1 PLUS E.P.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G. 2

M.P.G. 2

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SPECIAL GREASE

SPECIAL GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SYNTHETIC GREASE POLY S2

SYNTHETIC GREASE POLY S2

VEDI PRODOTTO
 Bardahl VISCO GREASE

VISCO GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CHROMIUM NICKEL-PASTE

CHROMIUM NICKEL-PASTE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYD HYDRAULIC OIL L.A.

HYD HYDRAULIC OIL L.A.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYDRAULIC OIL POLAR PLUS

HYDRAULIC OIL POLAR PLUS

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYD HYDRAULIC OIL L.A. ISO68

HYD HYDRAULIC OIL L.A. ISO68

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR TECH ISO 320

GEAR TECH ISO 320

VEDI PRODOTTO
 Bardahl COMPRESSOR SYNTHETIC OIL ISO 68

COMPRESSOR SYNTHETIC OIL ISO 68

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BM SPECIAL 25 LT.

BM SPECIAL 25 LT.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BM SPECIAL 200 LT.

BM SPECIAL 200 LT.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ECOLUBRICANT 25 LT.

ECOLUBRICANT 25 LT.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ECOLUBRICANT 200 LT.

ECOLUBRICANT 200 LT.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T&D OIL 80W90/GEAR OIL ISO 150 25 LT.

T&D OIL 80W90/GEAR OIL ISO 150 25 LT.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T&D 80W90/GEAR OIL ISO 150 200 LT.

T&D 80W90/GEAR OIL ISO 150 200 LT.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYDR. OIL SAE 15/ISO 46 25 LT

HYDR. OIL SAE 15/ISO 46 25 LT

VEDI PRODOTTO
 Bardahl HYDR. SAE 15/ISO 46 200 LT

HYDR. SAE 15/ISO 46 200 LT

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BIOGREASE 000 22,5 KG.

BIOGREASE 000 22,5 KG.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl K9

K9

Prezzo consigliato € 8.90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl K9 25 LT.

K9 25 LT.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl ELECTRICAL CONTACT CLEANER

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Prezzo consigliato € 24.50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GEAR OIL 4005 SYNT 75W90

GEAR OIL 4005 SYNT 75W90

Prezzo consigliato € 43.99

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D 80W90

T & D 80W90

Prezzo consigliato € 18.10

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D OIL 85W140

T & D OIL 85W140

Prezzo consigliato € 19.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl T & D SYNTHETIC OIL 75W90

T & D SYNTHETIC OIL 75W90

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BM 6 15W40

BM 6 15W40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BM 7 HIGH PROTECTION 15W40

BM 7 HIGH PROTECTION 15W40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LDI TRUCK LOW SAPS 5W30

LDI TRUCK LOW SAPS 5W30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LDI TRUCK LOW SAPS 5W40

LDI TRUCK LOW SAPS 5W40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LDI TRUCK C60 10W-40

LDI TRUCK C60 10W-40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl LDI TRUCK LOW SAPS 10W40

LDI TRUCK LOW SAPS 10W40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TURBO DIESEL MOTOR OIL

TURBO DIESEL MOTOR OIL

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TURBO DIESEL C60

TURBO DIESEL C60

VEDI PRODOTTO
 Bardahl TURBO DIESEL MID SAPS

TURBO DIESEL MID SAPS

VEDI PRODOTTO
 Bardahl WHITE GREASE

WHITE GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G. PLUS E.P. 0

M.P.G. PLUS E.P. 0

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G. 1 PLUS E.P.

M.P.G. 1 PLUS E.P.

VEDI PRODOTTO
 Bardahl M.P.G. 2

M.P.G. 2

VEDI PRODOTTO
 Bardahl SPECIAL GREASE

SPECIAL GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl VISCO GREASE

VISCO GREASE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GRASSO AL SILICONE

GRASSO AL SILICONE

VEDI PRODOTTO
 Bardahl BARDAHL CHAIN OIL

BARDAHL CHAIN OIL

Prezzo consigliato € 15.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GARDEN 2T POWER TOOLS

GARDEN 2T POWER TOOLS

Prezzo consigliato € 18.00

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GARDEN 2T POWER TOOLS

GARDEN 2T POWER TOOLS

Prezzo consigliato € 4.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl GARDEN 4T POWER TOOLS

GARDEN 4T POWER TOOLS

Prezzo consigliato € 16.30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl VBA GARDEN PLUS

VBA GARDEN PLUS

Prezzo consigliato € 16.70

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CLASSIC MOTOR OIL SAE 15W50

CLASSIC MOTOR OIL SAE 15W50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CLASSIC MOTOR OIL SAE 20W50

CLASSIC MOTOR OIL SAE 20W50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CLASSIC MOTOR OIL SAE 30

CLASSIC MOTOR OIL SAE 30

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CLASSIC MOTOR OIL SAE 40

CLASSIC MOTOR OIL SAE 40

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CLASSIC MOTOR OIL SAE 50

CLASSIC MOTOR OIL SAE 50

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CLASSIC GEAR OIL SAE 80 GL2

CLASSIC GEAR OIL SAE 80 GL2

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CLASSIC GEAR OIL SAE 90 GL1

CLASSIC GEAR OIL SAE 90 GL1

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CLASSIC GEAR OIL SAE 90 GL3

CLASSIC GEAR OIL SAE 90 GL3

VEDI PRODOTTO
 Bardahl CLASSIC HYPOID GEAR OIL SAE 140

CLASSIC HYPOID GEAR OIL SAE 140

VEDI PRODOTTO